Czym jest hałas

W życiu codziennym hałasem nazywamy różne zjawiska akustyczne. Zdarza się, że to samo .zjawisko raz jest odczuwane jako raczej przyjemne, innym razem jako wyraźnie przykre, np. odgłos rytmicznie i głośno pracującej maszyny — dla obsługującego gwarancja dobrej i prawidłowej jej pracy — w pobliskim pomieszczeniu biurowym odbierany jest jako wyraźna przeszkoda w pracy. Odgłos silników […]

Post Tagged with , ,
Read More

Rekreacja

Schematyczne rozumienie pojęcia rekreacji powoduje, ze w naszym społeczeństwie zbyt pochopnie — według Macieja Demeła — postawiono rekreację fizyczną w jednym szeregu z innymi rodzajami rekreacji, lokalizując ją — wraz z nimi — w sferze dowolności. Ma ona bowiem znaczniejszy ciężar gatunkowy. Rekreacja fizyczna dlatego wykracza poza strefę wolnego wyboru i wchodzi w strefę powinności, […]

Post Tagged with
Read More

Eugenika

Badania nad zastosowaniem wiedzy, jaką dysponujemy na tema dziedziczenia, dotyczącej cech dominujących i recesywnych ora/ łączenia cech i przenoszenia cech dziedzicznych znane są pod nazwą eugeniki. Polega ona na naukowej selekcji rozmnażanych jednostek w celu udoskonalenia rasy. Hodowcy koni i psów stosuj;i eugenikę do rozwijania ras czempionów u koni i czystej rasy psów, Wiedza ta […]

Post Tagged with
Read More

Psychologia dzieciństwa

W sensie prawnym określenie „dziecko” dotyczy każdej osoby, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. Wyrażając się językiem potocznym, mamy na myśli osobę jeszcze niedojrzałą. W psychologii słowo „dziecko” często ma znaczenie prawne, zwłaszcza jeśli występuje w tytule książki. Często jednak przyjmuje też znaczenie potoczne. By je uściślić, przyjmijmy, że dzieciństwo to okres pomiędzy trzecim a […]

Post Tagged with ,
Read More

Hałas w pracy

Pracujące urządzenia wentylacyjne bardzo często powodują męczący hałas — i to jest jeden z powodów niechęci, do włączania urządzeń. Zdarza się, że powietrze nawiewane, szczególnie w porze zimowej, nie przechodzi przez nagrzewnice, tylko strumieniem lodowatego chłodu spływa na pracowników — choć to też nie powinno mieć miejsca. Niemniej są to najczęstsze przyczyny naszej niechęci do […]

Post Tagged with ,
Read More

Formy aktywności

Każda forma aktywności ruchowej człowieka związana jest z ryzykiem. Założeniem rekreacji fizycznej jest potęgowanie zdrowia i podnoszenie kondycji, a nie jej uszczuplanie. Żeby jednak tak było, musimy działalności tej zapewnić maksimum bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo we wszystkich akcjach rekreacyjnych jest obowiązkiem podstawowym, trudnym i nadzwyczaj odpowiedzialnym.. Z praktyki dnia codziennego wiadomo, że podczas tych zajęć wypadkom ulega […]

Post Tagged with ,
Read More

Mechanizm naprawczy

Najczęstszym mechanizmem naprawy uszkodzenia powstałego w jednej z dwu nici DNA jest wycinanie uszkodzonego miejsca dobudowanie brakującej sekwencji według wzoru zachowanego w nici komplementarnej. Mimo iż w reperacji „przez wycinanie” zaangażowanych jest wiele enzymów, między innymi nukleazy wycinające uszkodzony odcinek, polimeraza uzupełniająca lukę po wycięciu, ligaza — enzym łączący nowo wstawiony odcinek z przylegającymi końcami […]

Post Tagged with ,
Read More
Post Image

Krew z krwotoku

Krew znajdująca się w wyniku krwotoku poza naczyniami, w obrębie tkanek, jest tu ciałem obcym i wyzwala z ich strony odczyn. Wokół niej gromadzą się komórki żerne, rozpuszczające i wchłaniające składniki krwi. Dzięki działalności fagocytów może dojść do całkowitej likwidacji wylanej krwi. Z fagocytozą wiąże się również przemiana hemoglobiny w hemosyderynę, która, jak już wspomniano, […]

Post Tagged with ,
Read More
Post Image

Wstrząs

W warunkach fizjologicznych znajduje się w ustroju określona ilość krwi krążącej w zamkniętym systemie naczyń krwionośnych. Krew nie wypełnia całego systemu, gdyż pojemność jego jest znacznie większa niż przeciętna ilość krwi w ustroju. Koryto naczyniowe mogłoby pomieścić dużo więcej krwi, gdyby wszystkie jego naczynia były stałe wypełnione. Tak jednak nie jest. Zawsze przeważna część, bo […]

Post Tagged with
Read More
Post Image

Stymulacja nowotworów

Teoria immunologicznej stymulacji nowotworów mówi, że słaba reakcja immunologiczna może raczej pobudzać wzrost guza niż go hamować. Ponieważ każda reakcja immunologiczna musi najpierw być słaba, zanim stanie się mocniejsza, pierwszym rezultatem odpowiedzi immunologicznej na komórki nowotworowe jest ich stymulacja. Wydaje się interesujący fakt, że odporność immunologiczna typu komórkowego występuje dopiero u kręgowców. Chociaż zjawisko to […]

Post Tagged with ,
Read More