Psychologia dzieciństwa

W sensie prawnym określenie „dziecko” dotyczy każdej osoby, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. Wyrażając się językiem potocznym, mamy na myśli osobę jeszcze niedojrzałą. W psychologii słowo „dziecko” często ma znaczenie prawne, zwłaszcza jeśli występuje w tytule książki. Często jednak przyjmuje też znaczenie potoczne. By je uściślić, przyjmijmy, że dzieciństwo to okres pomiędzy trzecim a […]

Post Tagged with ,
Read More

Hałas w pracy

Pracujące urządzenia wentylacyjne bardzo często powodują męczący hałas — i to jest jeden z powodów niechęci, do włączania urządzeń. Zdarza się, że powietrze nawiewane, szczególnie w porze zimowej, nie przechodzi przez nagrzewnice, tylko strumieniem lodowatego chłodu spływa na pracowników — choć to też nie powinno mieć miejsca. Niemniej są to najczęstsze przyczyny naszej niechęci do […]

Post Tagged with ,
Read More

Formy aktywności

Każda forma aktywności ruchowej człowieka związana jest z ryzykiem. Założeniem rekreacji fizycznej jest potęgowanie zdrowia i podnoszenie kondycji, a nie jej uszczuplanie. Żeby jednak tak było, musimy działalności tej zapewnić maksimum bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo we wszystkich akcjach rekreacyjnych jest obowiązkiem podstawowym, trudnym i nadzwyczaj odpowiedzialnym.. Z praktyki dnia codziennego wiadomo, że podczas tych zajęć wypadkom ulega […]

Post Tagged with ,
Read More

Mechanizm naprawczy

Najczęstszym mechanizmem naprawy uszkodzenia powstałego w jednej z dwu nici DNA jest wycinanie uszkodzonego miejsca dobudowanie brakującej sekwencji według wzoru zachowanego w nici komplementarnej. Mimo iż w reperacji „przez wycinanie” zaangażowanych jest wiele enzymów, między innymi nukleazy wycinające uszkodzony odcinek, polimeraza uzupełniająca lukę po wycięciu, ligaza — enzym łączący nowo wstawiony odcinek z przylegającymi końcami […]

Post Tagged with ,
Read More
Post Image

Krew z krwotoku

Krew znajdująca się w wyniku krwotoku poza naczyniami, w obrębie tkanek, jest tu ciałem obcym i wyzwala z ich strony odczyn. Wokół niej gromadzą się komórki żerne, rozpuszczające i wchłaniające składniki krwi. Dzięki działalności fagocytów może dojść do całkowitej likwidacji wylanej krwi. Z fagocytozą wiąże się również przemiana hemoglobiny w hemosyderynę, która, jak już wspomniano, […]

Post Tagged with ,
Read More
Post Image

Wstrząs

W warunkach fizjologicznych znajduje się w ustroju określona ilość krwi krążącej w zamkniętym systemie naczyń krwionośnych. Krew nie wypełnia całego systemu, gdyż pojemność jego jest znacznie większa niż przeciętna ilość krwi w ustroju. Koryto naczyniowe mogłoby pomieścić dużo więcej krwi, gdyby wszystkie jego naczynia były stałe wypełnione. Tak jednak nie jest. Zawsze przeważna część, bo […]

Post Tagged with
Read More
Post Image

Stymulacja nowotworów

Teoria immunologicznej stymulacji nowotworów mówi, że słaba reakcja immunologiczna może raczej pobudzać wzrost guza niż go hamować. Ponieważ każda reakcja immunologiczna musi najpierw być słaba, zanim stanie się mocniejsza, pierwszym rezultatem odpowiedzi immunologicznej na komórki nowotworowe jest ich stymulacja. Wydaje się interesujący fakt, że odporność immunologiczna typu komórkowego występuje dopiero u kręgowców. Chociaż zjawisko to […]

Post Tagged with ,
Read More
Post Image

Talent artystyczny

Podobne studia empiryczne, w których także zastosowano podejście biograficzne, dostarczyły takich samych wniosków na temat wybitnych indywidualności świata sztuki, literatury i ma tematyki. Biografie wielu sławnych malarzy, takich jak: Michał Anioł, Leonardo da Vinci i współcześnie Max Ernst, pokazały, że bardzo wcześnie wykazywali oni ponadprzeciętny poziom zdolności artystycznych, które nie mogły być wynikiem tylko samego […]

Post Tagged with ,
Read More
Post Image

Antygeny

Stwierdzono szereg antygenów embrionalnych, które ponownie ujawniają się w nowotworach zwierząt i ludzi. Do najbardziej znanych należą a-fetoproteina i antygen karcynoembrionalny. Wysoki poziom a-fetoproteiny w surowicy krwi występuje w pierwotnym raku wątroby i w teratoblastoma, może jednak ulegać podwyższeniu w takich chorobach, jak wirusowe zapalenie wątroby czy ataxia teleangiectasia. Antygen karcynoembrionalny stwierdzono początkowo w surowicy […]

Post Tagged with
Read More
Post Image

DNA – modne badania

Analiza genetyczna różnych organizmów wykazuje, że w DNA niosącym sensowną informację, zarówno u pro-, jak i eukariontów, oprócz tak zwanych genów struktury, które kodują białka, oraz genów kodujących RNA rybosomalny i tRNA, zawarte są tak zwane geny regulatorowe, decydujące kiedy i w jakich zestawach odczytywane mają być geny struktury. Oczywiście, zarówno geny struktury, jak i […]

Post Tagged with , ,
Read More